antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Biserica „Sfinţii Voievozi” - Stamatinești

 

Biserica '”Sfinţii Voievozi” este localizată pe strada Moldova nr. 5, fosta stradă Stamatinești.                         

Lăcaşul de cult a fost construit ȋntre anii 1789- 1796 de către banul Toma Stamatin, boier vechi al Moldovei, de unde şi numele de Biserica Stamatineşti.Renumitul boier Toma Stamatin a fost un vornic de Vrancea, posesor de podgorii, ctitor al schitului Scînteia (Com. Jariștea) și al schitului Ivăncești (azi Com. Bolotești)

     La ȋnceput a fost o biserică de lemn, find o capelă de familie ȋn care documentele atestă ca aici a avut loc căsătoria poetului Grigore Alexandrescu cu Raluca Stamatin.

     Biserica a fost construită pe tipul de plan triconc cu pronaos naos şi altar. Faţadele sunt ȋmpărţite ȋn două registre orizontale, de un brâu situat deasupra ferestrelor realizat de un şir de cărămizi aşezate pe colt, dublat de un profil ȋn relief ȋn partea superioară, ȋn partea de est se mai păstrează un fragment din zidul de incintă care datează din secolul al XVilI-Hea. După plecarea din Focşani a descendenţilor familiei Stamatin până în anul 1974 biserica a fost lasată ȋn părăsire şi ajunsă ȋn ruină totală

Dupa 1990 a fost redată oficierii cultului ortodox.

Pâna în prezent s-au întreprins noi operaţiuni de conservare, restaurare pictura definrtivându- se ȋn noiembrie 2006.