antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue

Obiectivul proiectului

      Turismul oferă actorilor economici şi mediului socio-cultural şanse de creştere economică regională şi locală. Prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural, ca urmare a acestor oportunităţi, se crează noi locuri de muncă. Turismul cultural poate oferi şansa apariţiei unei game largi de bunuri şi servicii achiziţionate de turişti şi companii de turism.

      Obiectivul general al proiectului este Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în municipiul Focşani în scopul creşterii numărului turiştilor şi promovarea turismului local.

      La acest obiectiv general proiectul contribuie prin creşterea numărului de turişti care vizitează localitatea/regiunea, ca urmare a îmbunătăţirii vizibilităţii regiunii şi a creşterii accesibilităţii vizitatorilor la instrumentele moderne de informare şi promovare realizate în cadrul proiectului, cum ar fi: centru de informare modern, angajarea şi instruirea de personal specializat în oferirea de servicii de informare turistică şi prin prezentarea de materiale specifice (hărţi, pliante, CD-uri, etc.) de promovare, realizare de programe informatice inovatoare.

      Creşterea numărului de turişti va contribui direct la multiplicarea şi diversificarea serviciilor (directe şi conexe) oferite acestora în regiune (agenţii de turism, pensiuni agroturistice, construcţii, transport, cazare, alimentaţie publică, comerţ, servicii bancare, ghidaj la obiective, traducere şi interpretare, vânzare de bunuri de larg consum, artizanat, bilete la muzee, etc.) cu efect imediat asupra înfiinţării de noi agenţi economici, de noi locuri de muncă, de sporire a veniturilor celor angajaţi în sectoarele conexe şi astfel de creştere, pe ansamblu, a calităţii vieţii locuitorilor din zonă.

      Obiective specifice:

      1. Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, astfel încât acesta să corespunde cerinţelor de funcţionare a unui centru de informare modern.

      2. Crearea unui site-web şi a unei baze de date turistice.

      3. Crearea unei aplicaţii interactive pentru telefoane mobile inteligente, care va facilita diseminarea informaţiilor despre diferite obiective turistice, informaţii utile despre posibilităţi de cazare şi masă, despre mijloace de transport etc.

      Centrul de Informare şi Promovare Turistică realizat în cadrul proiectului va reprezenta un real suport şi un important punct de reper pentru toţi turiştii care sosesc în judeţul Vrancea.

      Activităţile specifice care vor contribui la realizarea obiectivului specific se referă la dotarea centrului cu aparatură, instalaţii şi materiale, realizarea de materiale promoţionale specifice (inclusiv pagina WEB), precum şi angajarea a două persoane în cadrul acestui obiectiv. Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Vrancea, potenţial recunoscut atât în ţară cât şi în străinătate, va fi realizat şi prin înfiinţarea şi darea în folosinţă a centrului. Exceptând câteva magazine private de souvenir-uri şi câteva hărţi şi pliante ce pot fi achiziţionate contra-cost de la librăriile din unele oraşe, turiştii nu au alte posibilităţi să cunoască, să identifice şi să localizeze atracţiile turistice deosebite pe care judeţul le oferă vizitatorilor.

      Centrul de Informare din municipiul nostru va fi dotat cu o sală multimedia, unde turiştii vor putea consulta şi primi gratuit ghiduri, hărţi şi pliante, vor putea accesa Internetul prin Infopoint-ul amplasat la intrare sau vor putea viziona filme de informare realizate în cadrul proiectului.

      De asemenea, turiştii şi vizitatorii centrului vor putea achiziţiona produse tradiţionale autentice, create de meşterii şi artizanii populari locali şi expuse într-o miniexpoziţie, putând astfel să ducă acasă o bucăţică din farmecul şi ineditul acestor locuri. Oferind, prin acest Centru de Informare Turistică (CIT), servicii de informare şi promovare de calitate, atât prin prestaţia personalului angajat cât şi prin calitatea şi varietatea materialelor puse la dispoziţie, considerăm că vom contribui, pe termen mediu şi lung, la promovare susţinută a imaginii României pe plan intern şi internaţional.

      CIT Focşani se va integra în reţeaua naţională a CNIT, putând oferi informaţii turistice de interes general şi local prin pagina Web realizată, inclusiv promovarea evenimentelor locale, a hotelurilor şi pensiunilor din zonă, a atelierelor meşteşugăreşti, a agenţiilor de turism precum şi a celorlalţi agenţi economici implicaţi în servicii turistice şi conexe.

      Obiectivele proiectul contribuie clar la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritate, va contribui la realizarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în localitatea Focşani.