antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Vechiul Tribunal Județean Vrancea

 

Clădirea se înscrie în categoria clădirilor administrative, constituind un edificu ridicat în anul 1909 în stilul românesc al școlii arhitecturale reprezentate de Petre Antonescu și Ion Mincu. Planurile de proiectare au fost realizate de către arhitecții Alexandru Clavel și Constantin Băicoianu. Inaugurat în anul 1912, clădirea a fost realizată la inițiativa prefectului de Putna – P. Panaitescu, care a întreprins demersurile necesare penrtu dobăndirea locului de construcție, numit Chetrele de moară", începând cu 1908.

Structural clădirea are formă dreptunghiulară, așezată cu latura mare la strada principală, cu subsol, parter și etaj. Fațada principală pune în evidență intrarea retrasă spre interior, cu acces pe scara placată cu marmură, pe sub o arcadă susținută de două coloane. Deasupra intrării s-a amplasat turnul cu ceas. Fațadele sunt decorate cu bandou orizontal, ritmat de răsuflători traforate. Acoperișul realizat în stil românesc este străpuns de lucarne." (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei)