antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Donie

 

Construcție care dăinuie de la începutul sec. XVIII-lea, biserica ”Adormirea Maicii Domnului„ , cunoscută și sub denumirea de Donie, constituie un lăcaș de cult clădit de către căpitanul de margine – Donie.

Structural ” biserica a fost construită pe tipul de plan triconc cu pridvor, inițial deschis, pronaos, naos și altar, cu turlă pe pronaos. Pridvorul, inițial prezenta deschideri în arcade semicirculare care se sprijineau pe coloane rotunde și stâlpi din zidărie la colțuri. Fațadele sunt împărțite în două registre de un brâu din cărămizi așezate pe colț, amplasate deasupra ferestrelor. Sub cornișă sunt două benzi paralele, ușor profilate. Între cele două brâuri spațiul este ritmat de ocnițe oarbe, în formă de treflă, pictate cu sfinți. Ca elemente de decor se ramarcă ancadramentele de piatră bogat decorate cu motive vegetale care încadrează ferestrele. „ (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei).