antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Crângul Petrești

 

Crângul Petrești este localizat în apropierea Municipiului Focșani, în partea de NE a acestuia. El reprezintă principalul spaţiu de agrement ce deserveşte oraşul. O parte din crâng este o zonă protejată protejată fiind o rezervaţie de arhitectură şi tehnică populară vrânceană.

Zona de agrement Crângul Petrești reprezintă o “insulă de pădure într-o mare de câmpie” cu o suprafaţă de 130 ha. Vegetaţia ce alcătuieşte această pădure este compusă preponderent din stejar (Quercus robur) cu exemplare ce au vârste de peste 100 de ani. În timp datorită fenomenului de uscare a arborilor în acest Crâng au fost plantate exemplare de arbori şi arbuşti cu valoare ornamentală, cu preponderență pini, (Pinus silvestris, Pinus nigra).

Pâlcul de pădure are şi un potenţial avifaunistic ridicat, aici s-ar putea practica birdwaching –ul, observând în libertate: mierla (Turdus merula), ciocârlia (Alauda arvensis), ciocănitoarea (Dendrocopus major), cucul (Cucculus canorus).

În crângul Petrești se găsește si rezervația de arhitectură și tehnică populară. Aceasta se constituie ca parte componentă a Muzeului Vrancei. Secția a fost deschisă publicului în anul 1977 apărând ca o necesitate culturală de mare importanță pentru păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului etnografic al județului Vrancea.