antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Biserica "Sf.Gheorghe"-cimitirul Sud

 
Poziționată în incinta cimitirului Sudic, asupra bisericii ”Sf. Gheorghe„ prezidează o autentică aură de legendă. În conformitate cu tradiția orală, se spune de existența a două inscripții prezente în cadrul lăcașului de cult, printre care una gravată în piatră așezată la intrare – pe care sunt inscripționate ctitorirea acesteia din dorința voievodului Vlad Țepeș, în urma unei bătălii pe care a avut-o cu turcii lângă Focșani.
Din păcate, în urma unor reparații suferite în 1887, inscripțiile au fost distruse de către muncitori, din neglijență.
Clădită din lemn la bază, biserica s-a bucurat de mai mulți ctitori dea lungul vremii, printre care amintim (în conformitate cu spusele): Vlad Țepeș, Țepeluș și Vlad Călugărul.
În 1742, conform unei plăcuțe de marmură situată în incinta lăcașului, biserica este refăcută din cărămidă de către Constantin N. Mavrocordat. În 1852, fiind în ruină, biserica este asistată și refăcută de către boierii Robești și Pastiești.
Structural ”biserica prezintă planul în formă de cruce, cu pridvor, pronaos, naos și altar și cu turlă pe pridvor. Accesul în turlă se face pe o scară în spirală amplasată în decorul exterior al pronaosului, într-un turn poligonal. Interiorul este acoperit de calote semisferice sprijinite pe arce și pandantivi. Pridvorul, inițial deschis, prezintă arcade ce se sprijină pe stâlpi masivi din zidărie surmontați pe socluri din zidărie, întrerupt de accesul de pe latura vestică. „ (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei)