antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Manastirea Brazi

 

     Aşezată la numai doi kilometri în sudul oraşului Panciu, Mănăstirea Brazi este un loc de reculegere plin de farmec şi încărcat de legende. Aşezată sub Dealul Neicului, lângă pârâului Hăulita, mănăstirea, a cărei existenţă începe în secolul al XVI-lea, adăposteşte astăzi în jur de 20 de maicuţe.

     Găsim pe teritoriul mănăstirii, pe lângă biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe”, paraclisul „Naşterea Maicii Domunlui”, care adaposteşte moaştele Sfântului Teodosie‚ de la Brazi, care au fost descoperite pe teritoriul mănăstirii. Sfântul Teodosie a fost canonizat de catre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi este sărbătorit la 22 septembrie. Mănăstirea Brazi ocupă un loc unic în salba lăcașelor de cult a județului Vrancea, prin extraordinara sa atmosferă de cucernicie și de liniște spirituală,  prin arhitectura unică, prin existența paraclisului subteran care a adăpostit o vreme moaştele Sfântului Teodosie, prin legendele sale care cu siguranţă conțin mai mult decât un sâmbure de adevăr. Se povesteşte că în trecut exista un tunel care pornea din paraclisul subteran şi străbătea dealul până la schitul „Sfântul Ioan Botezătorul”.  

     În partea de vest a mănăstirii se află în construcţie o nouă biserică de zid, cu mult mai impozantă decât cea actuală. În orice colţ al mănăstirii te întâmpină dovada muncii pline de dragoste şi credinţă a vieţiuitoarelor de aici. Paraclisul spaţios  este împărtit în Altar, naosul luminat de două ferestre mari de o parte şi de alta şi pronaos. Turla este de forma octogonală, acoperită cu tabla. Catapeteasma este din lemn sculptat. Acest paraclis, chiliile, stăreţia, trapeza şi celelalte clădiri administrative sunt construite după 1990.