antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Biserica "SF.NICOLAE" TABACARI

 

Lăcaș de cult care datează de la finalul sec. XVIII-lea, biserica ”Sf. Nicolae„ Tăbăcari a fost ctitorită de bresla tăbăcarilor care își duceau traiul în mahalaua Tăbăcari.

Structural ”lăcașul a fost construit după un plan triconc cu pridvor inițial deschis, pronaos, naos și altar. Pridvorul prezintă arcade trilobate ce se sprijină pe stâlpi din zidărie. Pridvorul a fost închis cu zidărie și ferestre în goluri în sec. al XIX-lea, secol în care, se pare, a fost refăcută și clopotnița de pe pronaos, tratată în stil neoclasic specific secolului. Fațadele sunt împărțite în două registre orizontale, de un brâu din cărămizi așezate pe colț și profile din tencuială. Brâul este întrerupt de nișa hramului aflată deasupra intrării în pridvor. „ (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei)