antet

Regio UE GR MDRAP focsani fonduri-ue
 

Biserica „Sfinții Apostoli” de la Ocol

 

Ridicat în partea de nord a Focșaniului, de către locuitorii mahalalelor Ocol și Arion, lăcașul de cult își are azi reședința pe bulevardul Indepedenței. Biserica Sf. Apostoli" și-a început zidirea în anul 1850, în perioada de domnie a lui Ghica Voievod. În pofida inițierii proiectului în 1850, biserica în cauză a necesitat o nouă intervenție în 1861, pentru reluarea lucrărilor care intraseră în stagnare.

Structural biserica este construită după un plan navă cu pridvor închis, cu două turle de o parte și de alta a pridvorului, pronaos, naos și altar. Turla de pe latura de nord adăpostește scara, în spirală de lemn, care face legătura cu turnul superior. Interiorul este acoperit de calote semisferice. Fațadele sunt lipsite de decorații. Intrarea este marcată de o arcadă semicirculară. Sub cornișa altarului sunt cinci nișe dreptunghiulare." (Patrimoniul Cultural Național construit din Jud. Vrancea – Muzeul Vrancei).